Vi är bättre än betong

Active Image
Välkommen till oss på Jordankartjänst i Karlstad. Vi hjälper dig med allt som gäller grundläggning, men även omkringliggande produkter. Allt från stålhallar och carports till skyltar och staket. Inget uppdrag är helt enkelt för stort eller litet för oss.

Vår största andel ligger givetvis som namnet antyder, inom grundläggning och då förstås jordankare. Vi använder ProFound jordankare - ett fundament som klarar både tryck-, drag- och horisontalbelastningar. Detta ger dig unika möjligheter. Fördelarna är betydligt fler än vid användning av traditionella betongfundament. 

Lšs mer...
 
Visste du att...

Den hittills största hallbyggnad som är grundlagd med jordankare är 50 x 30 meter.
 
Jordankare är säkrare, enklare och betydligt mer ekonomiskt än betong. Fråga oss gärna om fler fördelar med jordankare!