Visste du att...

Den hittills största hallbyggnad som är grundlagd med jordankare är 50 x 30 meter.
 

Visste du att...

Jordankare kan förankras i tjälad mark.