Visste du att...

Den hittills största hallbyggnad som är grundlagd med jordankare är 50 x 30 meter.
 
Visste du att...

Den hittills största hallbyggnad som är grundlagd med jordankare är 50 x 30 meter.