Vi är bättre än betong

Active Image
Välkommen till oss på Jordankartjänst i Karlstad. Vi hjälper dig med allt som gäller grundläggning, men även omkringliggande produkter. Allt från stålhallar och carports till skyltar och staket. Inget uppdrag är helt enkelt för stort eller litet för oss.

Vår största andel ligger givetvis som namnet antyder, inom grundläggning och då förstås jordankare. Vi använder ProFound jordankare - ett fundament som klarar både tryck-, drag- och horisontalbelastningar. Detta ger dig unika möjligheter. Fördelarna är betydligt fler än vid användning av traditionella betongfundament. 

Fördelarna med ProFound jordankare är många. De främsta är bland annat:

  • Ingen grävning eller gjutning

  • Ingen lagning av asfalt

  • Inga markskador uppstår och kan även monteras i tjälad mark.

  • ProFound jordankare kan monteras i all sorts mark

    Säkrare, enklare och betydligt mer ekonomiskt än vanliga betongfundament

 

Visste du att...

Jordankare kan förankras i tjälad mark.

 

 
Visste du att...

Den hittills största skylt (pylon) som är grundlagd med jordankare är 11,5 meter hög och 2 meter bred.