Jordankare


ProFound jordankare är ett fundament som klarar tryck-, drag- och horisontalbelastningar. Det ger dig unika möjligheter att förankra var du vill, var som helst och dessutom på ett enkelt och ekonomiskt sätt.

ProFound jordankare är varmförzinkade för att motstå korrosion. Varmförzinkning har dessutom en självläkande effekt om ytan repas. Tillse alltid att stålprodukter som används för utomhusbruk är varmförzinkade.

ProFound jordankare dimensioneras beroende på vad som ska grundläggas och vilka markförhållanden som råder på platsen.

Montering sker med hjälp av speciella maskiner utrustade med hydraulhammare och bergborrutrustning för att klara alla typer av montage.


Se exempel på jordankare genom att klicka på bilderna nedan:

 
Visste du att...

Den hittills största hallbyggnad som är grundlagd med jordankare är 50 x 30 meter.
 
Visste du att...

Den hittills största skylt (pylon) som är grundlagd med jordankare är 11,5 meter hög och 2 meter bred.